Gwarancja - okres i warunki
Gwarancja

OKRES TRWANIA i WZORY GWARANCJI WRAZ Z WARUNKAMI*
* Najnowsze wzory kart gwarancyjnych (jeżeli są przewidziane dla danych produktów) dostępne w poniższych linkach.
* Poniższe wzory mogą się różnić od kart załączonych z danym produktem. Karty gwarancyjne załączone z produktem moją obowiązującą ważność.


WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ DLA PONIŻSZYCH MAREK

ANTHEM - 24 miesiące

MARTIN LOGAN - 24 miesiące
+ 36 miesięcy tylko wybrane produkty, po elektronicznej rejestracji na stronie

PARADIGM - 24 miesiące
+ 36 miesięcy tylko wybrane produkty, po elektronicznej rejestracji na stronie 

XINDAK - 24 miesiące


WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ DLA PONIŻSZYCH MAREK

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ DLA PONIŻSZYCH MAREK – PRODUKTY DIY

KODA - Produkty domowe i Profesjonalne - 24 miesiące, Produkty DIY - 12 miesięcy


WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ DLA PONIŻSZYCH MAREK

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ DLA PONIŻSZYCH MAREK – PRODUKTY INSTALACYJNE

TAGA Harmony - 24 miesiące 

Szczegółowe warunki gwarancji podstawowej oraz przedłużenia gwarancji zawarte są na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów. 


LISTA MAREK BEZ ZAŁĄCZONEJ KARTY GWARANCYJNEJ

XLO - 24 miesiące

SERWIS

GODZINY PRACY
Poniedziałek - piątek 09:00 - 17:00

DANE ADRESOWE
Polpak Poland sp. z o.o.

(Serwis)
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL/FAX
(22) 353-14-14 wew.3

E-MAIL / GG
Serwis@polpak.com.pl  / GG: 6848113

Autoryzowany serwis marek
Rejestracja karty gwarancyjnej
x