1

12 listopada 2023

Dodano obsługę DEEZER dla HTR-1500CD

Najnowsza bezpłatna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (wer. 4.6.533541) dla HTR-1500CD obejmuje obsługę serwisu DEEZER (Działa wyłącznie z aplikacją WiiM Home).
DEEZER to jeden z najpopularniejszych subskrybowanych usług strumieniowego przesyłania muzyki, z dostępem do biblioteki zawierającej ponad 90 milionów utworów.

Jeśli HTR-1500CD nie zaktualizuje się automatycznie, zaktualizuj go ręcznie:

Aktualizacja Ręczna
Ikona strzałki pokazana za nazwą urządzenia w aplikacji sterującej wskazuje dostępność nowego oprogramowania układowego.
Stuknij na ikonę, aby zainstalować oprogramowanie.

Po poprawnej instalacji, może pojawić się monit o resecie urządzenia do ustawień fabrycznych, co należy wykonać.
Po zakończeniu instalacji, prosimy o odłączenie urządzenia od zasilania i ponowne podłączenie oraz konfigurację połączenia z siecią.Zobacz więcej
x